top of page
TR265-A-600x600.png

JM Control

לשלוט בכניסה והיציאה 
בקרת כניסה

לאתר הבניה בזיהוי פנים

לדעת בכל רגע מי עובד באתר שלך
והאם 
הוא מורשה להיכנס ולעבוד בו 

למה זה כדאי?
  • גישה לעובדים מורשים בלבד

  • פיקוח על הכשרות ותחומי עיסוק 

  • בקרה על קבלני משנה 

  • בקרת נוכחות לטובת שכר 

  • תמונה מלאה על הנעשה באתר 

  • מקסום המשאבים באתר 

  • שמירה על בטיחות ובטחון 

  • תאימות לנהלי החברה ועמידה בדרישות החוק 

bottom of page