JM PROJECT

לשלוט בפרויקטים ובמשימות,

לנהל את לוחות הזמנים ולקצרם 

תוכנה לניהול בנייה המאפשרת:

  • שליטה מלאה בכל משימות הפרויקט בכל רגע נתון 

  • קיצור לוחות הזמנים בכל שלב

  • דו"ח חודשי עם תמונת מצב דינמית ותמיכה בהחלטות

  • צמצום עלויות ומניעת הוצאות מיותרות (כגון קנסות)

  • התרעה בזמן אמת על כל בעיה וחריגה

  • שמירה על יעדים, מדדים ורווחיות עבור הפרויקט

  • תכנון תזרים מזומנים בסנכרון עם אבני הדרך בתוכנית

  • מניעת תקלות ושמירה על המוניטין 

המערכת מאפשרת לך לנהל בהצלחה מספר פרויקטים במקביל בצורה אחידה, להתגבר על עומס המידע, לשלוט במורכבות והאתגרים של כל פרויקט ושלב בייזום ובביצוע.

לפרטים נוספים ובקשת הדגמה
"הדרך הטובה ביותר לבחון את ההזדמנות לשיפור עבורכם, הנה ללמוד מניסיונם המוצלח של אחרים"
צוות הייעוץ של Just Manage מזמין אתכם למפגש הדגמה והתנסות

לנהל טוב יותר באמצעות הדו"ח החודשי:

צוות החברה מלווה אותך, ואחת לחודש יספק לך דו"ח חודשי שיאפשר לך זיהוי של החוזקות והקשיים בפרויקט וטיפול מיידי וממוקד בהם

ארגז כלים מלא ומגוון בכלי ניהולי אחד:

כאשר תכנון המאקרו ותוכנית העבודה הפרטנית מנוהלים באותה המערכת,

אנו יכולים להציע לך ארגז כלים מלא ומגוון שנותן לך 

אפשרויות חדשות לשליטה וניהול הפרויקט

עקרונות הניהול מאחורי המערכת:

במערכת הוטמעה שיטת ניהול מעגלית לשיפור וניהול הצלחה 

© כל הזכויות שמורות ל-ג'אסט מנאג' בע"מ 2018