JM COST

על עלויות פרויקט בנייה לא מהמרים,

פשוט מחשבים. 

יזמים וקבלנים,

כאשר הניחושים המושכלים והחישובים על פי "כללי האצבע" אינם מדויקים, דו"ח התמחיר הפרמטרי של JM Cost הוא הפתרון.

  • JM Cost  הנו מחשבון מתקדם לענף הבנייה, המאפשר אומדן פרמטרי של עלויות ולוחות זמנים של פרויקטים בבנייה בשלב היזמות.

  • המחשבון מבוסס על ידע וניסיון רב ועתיר שנים, של אנשי מקצוע בתחום, בשילוב אלגוריתמים וטכנולוגיה מתקדמת והופך את תהליך התמחור למקצועי, נגיש, ידידותי ומהיר.

  • תוצאות התחשיב מתקבלות בדו"ח מפורט, המאפשר קבלת החלטות טובה יותר.

  • הכלי מאפשר לכם היזמים לקבל אומדן מבוסס של עלות הביצוע כבר בשלב ניתוח הזכויות של הפרויקט.

הדו"ח המתקבל מאפשר:

צמצום מרכיבי הסיכון

בתמחור ובלוחות הזמנים

עריכת תחשיב כדאיות

לפרטים נוספים ובקשת הדגמה
"הדרך הטובה ביותר לבחון את ההזדמנות לשיפור עבורכם, הנה ללמוד מניסיונם המוצלח של אחרים"
צוות הייעוץ של Just Manage מזמין אתכם למפגש הדגמה והתנסות

איך זה עובד?

מקבלים דו"ח מקצועי

(אומדן פרמטרי)

של עלויות ומשך זמן הביצוע

עונים על שאלון אפיון קצר
לפרויקט המבוקש

משאירים פרטים

  • Facebook
  • YouTube

© כל הזכויות שמורות ל-ג'אסט מנאג' בע"מ 2018