top of page

JM Project

רוצה להקדים את
לוחות הזמנים?

מערכת JM Project מספקת לך כלים לניהול לוחות הזמנים שיובילו לשליטה בפרויקט ובמשימות

למה זה כדאי?

חריגה מלוחות הזמנים הינה תופעה נפוצה בענף הנדל"ן אשר מסבה ליזמים ולקבלנים נזקים גדולים בעלויות פיצויי הדיירים ופגיעה קשה במוניטין.

 

מערכת JM Project מאפשרת לך לנהל בהצלחה מספר פרויקטים במקביל בצורה אחידה, להתגבר על עומס המידע, לשלוט במורכבות והאתגרים של כל פרויקט ושלב בייזום ובביצוע ובכך לקצר זמנים ולחסוך עלויות.

דש-בורד WEB

דש-בורד חברה ופרויקט להבנה ברגע של הנקודות החמות לטיפול

שליטה מלאה בכל משימות הפרויקטים בכל רגע נתון ומכל מקום. התראות בזמן אמת על בעיות וחריגות

Jm_Project_Solution
אפליקציית Android

אפליקצייה פשוטה לשליטה ודיווח ביצוע ישירות מהשטח

הצגת עבודות לקבלן, נתיב קריטי, עבודות לביצוע, חוזים, תוכניות, טפסים ועוד

כלי עבודה מגוונים

כלים מגוונים להצגת מבטים שונים ועריכה בהתאמה אישית

גנט, ייצוא לאקסל, מטריצת התקדמות, רשימות ועוד.

דו״חות

הפקת דוחות מגוונים בקלות ובפשטות
מהווב והמובייל

הפקה ותיעוד של דוחות תקופתיים - ליקויים, תוכניות עבודה שבועיות, מסירה בטיחות ועוד

bottom of page