• Ari Urieli

אשליית הדרכת הקבלן בפתיחת עבודה

עודכן ב: 14 אוג 2018


Photo by Štefan Štefančík on Unsplash

בתהליך פתיחת עבודה עושים פגישה מכובדת עם היועץ, ספק חומר, מפקח וצוות הפרויקט.

בישיבה מבצעים הדרכה, מתאמים שיטות ביצוע, חומרים ועוד.

מנקודה זו, אנו מחזיקים בראשנו את המפה המנטלית הבאה - "הקבלן יודע מה הוא צריך לעשות וכך הוא עושה". 

אנו מניחים שהקבלן הודרך וכעת מדריך את אנשיו בישיבה מכובדת לא פחות ושכולם חפופים על כל פרט שעלה בישיבה. 


האמנם?

כנראה שזו הנחה שגויה! 


הקבלן לרוב לא דואג להעביר הנתונים לעובדיו, גם לא לקבלני המשנה שלו. 

גם אם מעביר, אז מושמטים פרטים חשובים בדרך.

יותר מכך, המציאות מלמדת שקבלני המשנה מתחלפים, קבלני משנה של קבלני המשנה מתחלפים גם הם, וכך העובדים בשטח הינם אנשים שלא קבלו הדרכה ודגשי ביצוע ובהתאם התוצאות.


המעגל הפשוט לביצוע-

כמו שקבלן וכל עובדיו מקבלים תדריך בטיחות בכניסתם לפרויקט (או לפחות אמורים כך),

יש לעשות להם באופן מקביל תדריך איכות!

כלומר, יש למסד את תהליך כניסת והחלפת קבלן בפרויקט.

פעולה זו של תיאום צפיות לגבי ניהול האיכות בפרויקט, תצמצם את ליקויי הביצוע, תשפר גם את לוח הזמנים ותעשה טוב לניהול הפרויקט ותוצאותיו.

87 צפיות0 תגובות
Just Manage
 אזור מסחר 2, קומה ב, געש
60951, ת.ד 315
טל: 09-9595858
פקס: 09-9595859
jm@justmanage.com
  • Facebook
  • YouTube

הורידו את האפליקציה

2000px-Google_Play.svg.png

© כל הזכויות שמורות ל-ג'אסט מנאג' בע"מ 2018