• Ari Urieli

הישאר נאמן לזהות הניהולית שלך

"אנחנו חיים בעולם כל כך עמוס, אנחנו קופצים מדבר לדבר, אין זמן שהייה והכלה של דברים, התוצאה לא אחת, איבוד הזהות, איבוד הדרך והתרחקות מעצמנו.

בשביל זה אנו מנסים להגדיר את "כוכב הצפון", את "החזון", את "האמנה", "תעודת הזהות", כל אחד יקרא לזה איך שירצה, ההשפעה של כל אלו זהה - הם יוצרים את הקרקע עליה אנו רוצים לדרוך, את סולם הערכים לפיהם נרצה לפעול, את ההתנהגויות והזהות שלנו.

גם אנחנו ב- JustManage, בונים את הדרך והזהות שלנו, ואת "כוכב הצפון" / "החזון" הדפסנו השבוע בענק ותלינו מול העיניים שנוכל לבחור לדבוק בכל אחד מן המשפטים הללו כל יום מחדש".
0 צפיות
  • Facebook
  • YouTube

© כל הזכויות שמורות ל-ג'אסט מנאג' בע"מ 2018