• Ari Urieli

המחר שאחרי המשבר הוא היום!


המחר שאחרי המשבר, הוא היום! במשבר אנו עוסקים בעיקר בפעולות חיסון והתמודדות, אבל המשבר הנוכחי מעניק גם הזדמנות לבנות לחברה חוסן בצורת תרבות ותשתית ניהולית, זה הזמן. נדרשת יכולת מנטלית כדי לבודד את רעש הפחד, באמצעות פעולות שנהיה גאים בהן בחלוף המשבר, פעולות שיעצבו את דמותנו האישית ודמות החברה.

0 צפיות
  • Facebook
  • YouTube

© כל הזכויות שמורות ל-ג'אסט מנאג' בע"מ 2018