• Ari Urieli

מורה נבוכים לניהול סיכונים בבניין

עודכן ב: 28 אוק 2018ניהול סיכונים הוא נושא מאוד מדובר בעולם ניהול הפרויקטים, אך לרוב הנושא כלל לא מנוהל וכלל לא יודעים מה בעצם צריכים לעשות. להלן תקציר "ניהול סיכונים בבניין".


סיכון = דבר רע שעתיד לקרות בפרויקט.

אפשר לחלק את הסיכונים באופן מקביל לשלושת יעדי הפרויקט- השגת רווח, בניית מוניטין, שמירה על חיי אדם.

גורמי סיכון = הדברים אשר יכולים לגרום לסיכון להתממש.


כך לדוגמא:

איחור בלוח זמנים יגרום לחריגות בתקורה, אשר יפגעו ברווחיות ויגרמו לפגיעה במוניטין.

שרות לקוחות לקוי יגרום לפגיעה מידית במוניטין ויתכן ואף לפגיעה עתידית ברווח.

אירוע בטיחות יגרום לפגיעה בחיי אדם, לעצירת עבודה ...


באופן זה, כל פעולה המבוצעת בצורה חסרה שתשפיע על תוצאות הפרויקט תהא סיכון.

חיסון = הפעולה שנעשה על מנת למנוע את גורם הסיכון לקרות כדי שהסיכון לא יתממש.

לרוב עלות החיסון צריכה להיות קטנה מעלות הסיכון, אחרת אובד ההיגיון הכלכלי.


מההקדמה ניתן להבין את הבלבול שנוצר פה. כי ניהול סיכונים זה בעצם כמו ניהול פרויקט.

אז מה בעצם העניין הזה? מה ניהול סיכונים מוסיף לי?

העניין הראשון הוא "נקודת מבט" והעניין השני הוא "מיקוד".

יש הבדל גדול אם אנו מסתכלים על המציאות בעיניים המחפשות סיכוי או בעיניים המחפשות סיכון.

בכל צד יש תמונה אחרת של המציאות וכדאי לנו לראות את שני הצדדים.

עצם מיפוי סיכון, גורם לנו לשים אליו לב, ומה ששמים אליו לב מלבלב.


את הסיכונים בפרויקט אנו יכולים לחלק, כמעט כמו כל דבר, לשלושה סוגים -

  1. סיכון קבוע של תפקוד חסר בכל מימדי הפרויקט - תקציב, איכות, בטיחות, לוח זמנים. לרוב הטיפול בסיכונים אלו הוא דרך כלים של ניהול הפרויקט.

  2. סיכון ייחודי לפרויקט - זהו סיכון הנובע ממצב מיוחד של הפרויקט. מבנה מורכב. מזמין מורכב. מזג אוויר מיוחד. דברים אשר עלולים לייצר קושי ולממש מי מגורמי הסיכון. תשומת לב לדברים המיוחדים האלו, לפעמים די בה כדי לחולל החיסון. על כן, חשוב מאוד למפות מה חריג בפרויקט.

  3. סיכון נוכח משהו שקרה - סיכון חדש שנוצר נוכח מציאות שנוצרה. בעיה עם קבלן. בעיית איכות. כל מני אירועים שצריך לנהל אותם כדי שהסיכון לא יתממש.

עד כאן, תקציר על ניהול סיכונים.

ניתן כמובן להרחיב על הסיכונים ודרך ניהולם בפועל, אך זה בפעם אחרת.

81 צפיות0 תגובות
Just Manage
 אזור מסחר 2, קומה ב, געש
60951, ת.ד 315
טל: 09-9595858
פקס: 09-9595859
jm@justmanage.com
  • Facebook
  • YouTube

הורידו את האפליקציה

2000px-Google_Play.svg.png

© כל הזכויות שמורות ל-ג'אסט מנאג' בע"מ 2018