• Ari Urieli

תוכנית האיכות בפרויקט

עודכן ב: 29 יול 2018נתחיל בלוגיקה פשוטה-

אם לא נכין תוכנית איכות, כנראה היא לא תהיה. 

ברוב הפרויקטים אנו לא מכינים תוכנית איכות.

הפועל היוצא ברור - פוגשים אותו כל הזמן בשטח.

במקום לדבר על "תוכנית איכות" להלן המתכון להכנתה.

בתחילת הפרויקט במסגרת הקמת תשתיות הניהול של התקציב, לוח הזמנים, הבטיחות, הרכש, יש גם להכין את תוכנית האיכות. להלן רשימת הנושאים המלאה שיש להגדירם במסגרת התוכנית ולקבוע את הנהלים לגבי ניהולם בפרויקט.

בהתחלה אפשר להקל ולא להתייחס לכל, הכי חשוב להתחיל בהרגל של תכנון לאיכות. אם נתכנן פעולות להשגת איכות, יש מצב שאפילו נפגוש בה.

שוב, צריכים עזרה, התקשרו עם Just Manage וננסה לעזור בניהול איכות ובניהול פרויקטים בכלל.

רשימת הנושאים שיש להגדירם ו/או לנהלם-


תשתית לאיכות הפרויקט

 • פרטי פרויקט

 • צוות האתר

 • חלוקת אחריות בשגרת ניהול האיכות

 • קבלנים וספקים

 • תקני ביצוע מרכזיים

 • מערך האיכות החברתי

 • דגשי והרגלי איכות

 • תהליכי למידה ושיפור

ניהול תכנון והחלטות

 • תאור כללי לשיטת הביצוע ופערי תכנון

 • רשימת מתכננים

 • סיורי מתכננים 

 • טבלת אישורי חומר, ציוד, פרטים והחלטות יזם

 • דירה הנדסית

 • ניהול תוכניות

 • בקשות RFI

פתיחת שלבים ומלאכות

 • הסבר כללי

 • פתיחת שלבים ועבודות פתיחת עבודה

 • 4נקודות עצירה לאישור מנהל פרויקט להמשך ביצוע

 • כרטיס עבודה

בקרה ואבטחת איכות

 • מדיניות בקרת איכות

 • העבודות שיבוקרו באופן מתועד

 • בקרת איכות- דירות

 • בקרת איכות- חללים אחרים

 • טבלת תעוד מבדקים פנימיים

 • בקרת איכות של לקוחות

 • מדידות על ידי מודד

 • בדיקות מעבדה

 • ישיבת איכות חודשית

מדידת איכות

 • מדידת איכות שלד

 • מדידת איכות גמר

 • דף איכות דירתי

 • ניהול ליקויים

קבלת עבודות

 • קבלה שוטפת- אישור חשבון חודש

 • קבלה סופית

416 צפיות0 תגובות
Just Manage
 אזור מסחר 2, קומה ב, געש
60951, ת.ד 315
טל: 09-9595858
פקס: 09-9595859
jm@justmanage.com
 • Facebook
 • YouTube

הורידו את האפליקציה

2000px-Google_Play.svg.png

© כל הזכויות שמורות ל-ג'אסט מנאג' בע"מ 2018