• Ari Urieli

נספחי חוזה ביצוע כבסיס לתיאום הציפיות

עודכן ב: 26 יול 2018אנו נתקלים בבעיות ביצוע פרויקטים קשות. איחור בלוח הזמנים, בעיות איכות, בעיות שרות, בעיות בטיחות, בעיות בכל תחום. יש פער צפיות הנובע מהיעדר תהליך של תיאום צפיות המתיישב על היעדר יכולת ביצוע.


כדי לשפר את החלק הראשון של הבעיה, יש לחתום על נספחים שייצרו בהירות על איך הדברים צריכים להתנהל, שיהיה תיאום צפיות. עכשיו האתגר יהיה לממש את אותם הדברים. הצעד הראשון הזה הוא תנאי להמשך. מצורפים מספר דוגמאות שיאפשרו זאת.


  1.  נספח ניהול לוח זמנים לחוזה   2.  נספח בטיחות לחוזה   3.  נספח ניהול איכות לחוזה

  • Facebook
  • YouTube

© כל הזכויות שמורות ל-ג'אסט מנאג' בע"מ 2018