• Ari Urieli

ניהול קבלני משנה באמצעות המערכת והצמדתם לחשבונות החודש

קבלני המשנה הם השותפים האמיתיים שלנו בבניין, איתם נבנה באיכות, בבטיחות ונעמוד בלוחות הזמנים. כדי שזה יקרה, עלינו לדעת לנהל אותם כמו שצריך: 1. תוכנית עבודה שבועית ברורה ומוגדרת - בלחיצת כפתור מתוך המערכת. 2. ניהול כל הליקויים והעברתם ישירות לקבלן הרלוונטי בזמן אמת מהשטח. 3. אישורי חשבון החודש לקבלן המשנה ע"י מנהלי העבודה והצמדה על פי ההתקדמות. הלקוחות שפועלים כך מספרים כי היום בשטח, קבלני המשנה קוראים להם לאישור העבודות ודיווח עליהן על מנת שיכנסו לחשבון החודש.


0 צפיות
  • Facebook
  • YouTube

© כל הזכויות שמורות ל-ג'אסט מנאג' בע"מ 2018