השאר פרטים להרשמה:

נושאים:

  • האתגרים והמטרות בניהול הביצוע

  • 10 שעות ו- 5 פעולות לניהול הביצוע

  • בניית תוכנית איכות

  • סוגיות משפטיות בחוזה קבלן מבצע

  • התמודדות עם דרישות תוספת זמן

  • לוח תשלומים וסוגיית התזרים

  • הפעלה נכונה של הפיקוח

  • נספחי חוזה קבלן

  • ניהול קשרי לקוחות

לשלושה מפגשי למידה והעשרה בנושא

הינכם מוזמנים

ניהול ביצוע יזמי

יוגש כיבוד קל

איזור מסחר, געש

15:00-18:00

29/05, 05/06, 19/06